שקע מכני

  • mechanical jack

    שקע מכני

    ג'ק מכני / מתלה ג'ק
    שקע הפלדה הידני מתוכנן על פי עקרון ההילוכים המכני. זהו אחד מכלי ההרמה הטובים ביותר המשמשים לתיקון ותמיכה וכו'. מהירות ההרמה או ההורדה ניתנת לשליטה,
    יתר על כן, הוא מתגבר על החסרון של הג'קים ההידראוליים הנפוצים שגובה ההורדה והמהירות שלהם יצאו משליטה בעת דליפת שמן.